ПАТЕКАТА НА КЛУКАЈДРВЧЕТО

ПАТЕКАТА НА КЛУКАЈДРВЧЕТО

Проектот „Патеката на клукајдрвчето“ на Македонското еколошко друштво (МЕД), има за цел да се промовираат вредностите на старите букови шуми,...

Page 5 of 5 1 4 5

Прочитајте