Како дете слушав приказни за Бислим, дека е мистичен предел каде живеат огромни орли и приказни за некое сокриено богатство. Денес е модерен туристички потенцијал – м-р Драган Чунгурски

Како дете слушав приказни за Бислим, дека е мистичен предел каде живеат огромни орли и приказни за некое сокриено богатство. Денес е модерен туристички потенцијал – м-р Драган Чунгурски

Во последно време рекреативците многу често ја посетуваат Бислимска клисура. Колку од ваш аспект како претставник од одделнието за животна...

Конзервацијата е уметност, состојба на духот и на умот. Предизвик за кој треба да поседуваш уметничка дарба и шесто сетило – Славица Тасева

Конзервацијата е уметност, состојба на духот и на умот. Предизвик за кој треба да поседуваш уметничка дарба и шесто сетило – Славица Тасева

Г-ѓа Славица Тасева, инж.архитект со триесет и три годишно конзерваторско искуство на културно недвижно наследство, уметник со дарба и одличен...

Првата Македонска социјалната мрежа – ruralmarket.net е креирана е да им помогне во пласманот на производите и услугите на многуте производители

Првата Македонска социјалната мрежа – ruralmarket.net е креирана е да им помогне во пласманот на производите и услугите на многуте производители

Социјалната мрежа – ruralmarket.net ја креираше Здружението за рурален развој ЛАГ Беласица Огражден Босилово со цел да прерасне во место...

Page 1 of 2 1 2

Прочитајте